Spatex 2016

Účast společnosti NIVEKO na jubilejním dvacátém ročníku oborového veletrhu SPATEX 2016, který se konal v Coventry ve Velké Británii, probíhala velmi úspěšně. Setkání se stávajícími i novými partnery se nesla v přátelském duchu a tímto bychom chtěli všem poděkovat za návštěvu a pozitivní ohlas na expozici NIVEKO.

Pollet Pool Groop